صنعت یار

صنعت یار

مدلی برای توسعه صنعت

حساب کاربری

فرم واحد صنعتی

ارتباط

معرفی کلی طرح صنعت‌یار
طرح جامع صنعتیار طرحی است بر اساس داده های جمع آوری شده از صنعت و پردازش این داده ها برای کمک به صنعت در جهت...
Read More "معرفی کلی طرح صنعت‌یار"
معرفی کلی طرح صنعت‌یار
طرح جامع صنعتیار طرحی است بر اساس داده های جمع آوری شده...
Read More "معرفی کلی طرح صنعت‌یار"

راههای ارتباطی مجموعه صنعت یار:

تلفن و فکس: 33533930-024

مهدیخانی:09052700831

نشانی: زنجان، شهرک صنعتی اشراق، واحد خدمات کسب و کار